Zmiany w zarządzie organizacji pozarządowych

Zmiany w zarządzie organizacji pozarządowychObowiązkiem organizacji pozarządowych jest dbanie o rzetelność i prawdziwość informacji przedstawionych w Krajowym Rejestrze KRS.

Co zrobić w przypadku dokonania zmian w zarządzie organizacji?

Jakich formalności warto dopełnić?

W jakim terminie należy dokonać aktualizacji danych członków zarządu organizacji pozarządowej?

 

 

Masz pytania?

Termin dokonania zmian w KRS

Zgodnie z art. 22 ustawym o Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązku aktualizacji danych w KRS należy dopełnić w terminie 7 dni od momentu zaistnienia sytuacji wymagającej aktualizacji.

Formularze i dokumenty KRS

W zakresie zmian składu zarządu organizacji pozarządowej należy złożyć formularz KRS-Z20 oraz KRS-ZK.

W przypadku organizacji prowadzących działalność gospodarczą formalności należy dopełnić wyłącznie drogą elektroniczną (elektronizacja KRS od lipca 2021 roku).

Warto podkreślić, że do dokumentów należy również dołączyć informacje potwierdzające zaistniałą sytuację mającą wpływ na skład zarządu organizacji, np. protokół zebrania, uchwałę.

Elektroniczna forma KRS – jak dopełnić formalności?

Dokonując formalności w KRS w sposób elektroniczny należy pamiętać o obowiązku potwierdzenia tożsamości na dokumentacji elektronicznej (profil zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny). Wszelkie wnioski, załączniki oraz dokumenty powinny mieć postać dokumentu elektronicznego.

Dobrym rozwiązaniem dla właścicieli organizacji pozarządowych jest powierzenie procedury aktualizacji danych w KRS specjalistom, którzy dopełnią wszelkich formalności.

Przeczytaj także:

Księga protokołów w spółce z o.o.

Jednolity tekst umowy spółki po zmianach w KRS