Zmiany w KRS online od marca 2021

Początkowo składanie wniosków aktualizacyjnych do KRS wyłącznie w formie elektronicznej miało obowiązywać od 2020 roku. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw przesunęła termin wejścia w życie tych przepisów.

Elektroniczna zmiana danych w KRS ma zacząć obowiązywać od 1 marca 2021 roku.

Celem wprowadzenia zmian jest zlikwidowanie konieczności wypełniania papierowych formularzy oraz dołączania do nich dodatkowych załączników uzupełniających. Przedsiębiorcy często zapominają o wielu obowiązkowych elementach z powodu nieznajomości procedury aktualizacyjnej. Błędy we wnioskach znacznie wydłużają całą procedurę aktualizacji danych spółki w KRS.

Nowelizacja przepisów ma znacznie usprawnić zmianę danych w KRS. Dodatkowym atutem zmian ma być również szybsze wydanie rozstrzygnięcia przez KRS. Udostępniony system teleinformatyczny służący do ich składania ma bowiem wskazywać tzw. „pola obowiązkowe”, które należy uzupełnić, a także pomagać w prawidłowym wypełnieniu kolejnych pozycji wniosku poprzez możliwość wyboru z listy.
Warto zaznaczyć, że korespondencja z sądem rejestrowym ma również odbywać się w formie elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego.

Procedura dokonywania zmian w KRS za pośrednictwem systemu elektronicznego zobowiązuje do wyrobienia kwalifikowanego podpisu elektronicznego potwierdzającego tożsamość osoby składającej wniosek.