ZMIANA DANYCH W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW KRS

Krajowy Rejestr Sądowi należy do rejestrów publicznych, z którego informacji może korzystać każdy. Prowadzony jest przez wybrane sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Ogólna zasada brzmi „ujawnione w nim dane są zgodne ze stanem faktycznym” – czy zawsze tak jest?

Wielu przedsiębiorców niestety zapomina o obowiązku aktualizacji danych spółki w KRS. Niestety nawet sankcje za niedopełnienie obowiązku aktualizacji danych nie wpływają na obecną sytuację na rynku. Przedsiębiorcy zobligowani są do kontrolowania wpisów dotyczących prowadzonego przez niego podmiotu.

Uwaga:

Jeżeli osoba trzecia poniesie szkodę ze względu na błędne dane, przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność względem tej osoby.

ZMIANA DANYCH W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW KRS ONLINE jest obecnie najchętniej wykorzystywanym sposobem na dopełnienie formalności.

Aktualizacja danych spółki w KRS przez Internet wymaga posiadania e-podpisu (profil zaufany, kwalifikowany podpis elektroniczny) umożliwiającego złożenie odpowiednich wniosków i formularzy.