Zmiana danych spółki w KRS 2023

zmiana-spolki-krs-2023
Pomoc w zmianie danych spółki w KRS 2023

Zmiana danych spółki w KRS 2023 to jeden z najważniejszych obowiązków właścicieli podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Istotnie należy zaznaczyć, że za niedopełnienie tego obowiązku grożą wysokie kary finansowe oraz prawne. Wielu przedsiębiorców zapomina lub bagatelizuje obowiązek dokonania aktualizacji danych w rejestrze. Często decydują się na przeprowadzenie procedury, gdy otrzymają wezwanie z sądu. Jak dokonać aktualizacji danych w KRS 2023? W jakim terminie dokonać zmian w KRS?

 

 

 

Zmiana danych spółki w KRS 2023

Obowiązek aktualizacji danych w rejestrze przedsiębiorców KRS dotyczy m.in. zmian w zakresie:

  • siedziby spółki
  • adresu spółki
  • składu osobowego zarządu, danych wspólników spółki
  • przedmiotu działalności (PKD)
  • zapisów umowy spółki

Masz pytania?

 

Jak dokonać aktualizacji danych w KRS 2023?

Obecnie procedura aktualizacji danych spółki może zostać dopełniona wyłącznie w sposób elektroniczny, za pomocą dostępnych systemów teleinformatycznych. Warto podkreślić, że od lipca 2021 roku sąd nie rozpatruje papierowych wniosków.

Gdzie złożyć wniosek aktualizacyjny?

  • S24, gdy spółka została założona w S24
  • PRS, jeżeli umowę spółki lub akt zawarto u notariusza

Kto może przygotować wniosek o zmianę danych spółki w KRS?

  • osoby uprawnione do reprezentacji spółki, lub
  • pełnomocnik procesowy (adwokat lub radca prawny), powołany przez osoby uprawnione do reprezentacji spółki.

 

Załączniki do wniosku o zmianę danych spółki w KRS 2023

Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające dokonanie zmiany w spółce.

Termin dokonania zmian w KRS 2023

Warto podkreślić, że zmiany w KRS należy zgłosić w terminie 7 dni od momentu pojawienia się zmiany w spółce.

Przeczytaj także: