Zmiana danych KRS czas oczekiwania

Zmiana danych KRS czas oczekiwania
Zmiana danych KRS czas oczekiwania

 

Każdy właściciel podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS powinien pamiętać o obowiązku aktualizacji danych w KRS. Niestety często zdarza się, że w nadmiarze obowiązków konieczność aktualizacji danych jest ignorowana i niedopełniana w odpowiednim czasie. Warto zaznaczyć, że niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z ryzykiem nałożenia kary na właściciela podmiotu, a w niektórych przypadkach nawet wszczęcie postępowania likwidacyjnego.

 

 

Masz pytania?

Czym jest rejestr KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy stanowi najważniejszy zbiór informacji o podmiotach funkcjonujących w Polsce (i nie tylko), a także ich właścicielach. Z informacji zawartych w KRS korzystają m.in. inwestorzy, klienci, kontrahenci, a także banki, organy podatkowe. Z tego powodu ważna jest terminowa aktualizacja danych w KRS – za błędne dane w rejestrze odpowiedzialność ponosi właściciel.

Jakie informacje podlegają aktualizacji danych w KRS?

  • adres spółki oraz adres siedziby
  • adres do korespondencji
  • zakres danych PKD
  • zapisy umowy spółki
  • dane wspólników oraz osób reprezentujących podmiot
  • zakres udzielonych pełnomocnictw
  • liczba udziałów objętych przezz wspólników
  • dane spółki

Zmiana danych KRS czas oczekiwania

Zgodnie z przepisami prawa, a dokładnie art. 20a ustawy o KRS, sąd rejestrowy w terminie 7 dni powinien rozpatrzyć wniosek aktualizacyjny. Warto jednak tutaj zaznaczyć, że termin wprowadzenia zmian uzależniony jest od pracy sądu KRS. Z tego powodu najlepszym rozwiązaniem jest złożenie wniosku aktualizacyjnego w momencie pojawienia się zmiany podlegającej aktualizacji.

Błędy wydłużają procedurę aktualizacji

Istotnie należy tutaj zaznaczyć, że wszelkie błędy we wnioskach powodują odrzucenie wniosku lub wezwanie do uzupełnienia braków formalnych.

Przeczytaj także:

Zmiana danych bez opłaty KRS

Wycofanie wniosku w KRS