Zmiana danych bez opłaty KRS

Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem publicznym, który zawiera dane o statusie prawnym, sytuacji finansowej i sposobie reprezentowania podmiotu (firmy) do niego wpisanej. Wszelkie dane w rejestrze powinny być aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Występuje bezpłatna zmiana danych KRS czy za czynność tą należy płacić?

Najczęściej składanymi wnioskami w KRS są wniosek o rejestrację spółki lub wniosek aktualizujący dane w podmiocie. Oba wnioski w momencie ich składania w sądzie należy opłacić.

w przypadku zgłaszania zmian do Krajowego rejestru Sądowego zwolnione z opłat jest złożenie:

  • wniosku o zawieszenie działalności,
  • wniosku o wznowienie działalności,
  • rocznych dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych,
  • danych z aktualizacją adresy do doręczeń dla np. członków zarządu, likwidatorów, prokurentów.

Wszelkie zmiany w KRS należy aktualizować bezpośrednio po ich wystąpieniu, najlepiej w ciągu 7-14 dni. Można to zrobić składając do KRS w formie elektronicznej odpowiednie wnioski aktualizacyjne wraz z załącznikami. Nieaktualizowanie danych w Sądzie może wiązać się z karą grzywny dla przedsiębiorcy.