Zmiana adresu spółki lub siedziby spółki w systemie teleinformatycznym

Zasady zmiany danych spółki utworzonej za pośrednictwem systemu S24 są analogiczne, jak w przypadku spółki tradycyjnej. Ułatwienie jest jednak duże, ponieważ uchwały o zmianie siedziby nie trzeba zawrzeć u notariusza. Wystarczy podpisać ją w systemie elektronicznym. 

Termin na złożenie wniosku o zmianę umowy spółki w KRS, w przypadku uchwały podjętej w systemie S24, wynosi 7 dni od dnia jej podjęcia. Po upływie tego terminu uchwała traci moc. Musisz zatem bardzo się pilnować, bo w tym wypadku nie będzie obowiązywał “standardowy” 6-miesięczny termin, jak przy uchwale “papierowej”.

Również opłata sądowa od wniosku składanego za pośrednictwem S24 jest niższa i wynosi 200 zł, a opłata za publikację w Monitorze Sądowym i Gospodarczym wynosi 100 zł.