Złożenie wniosku do KRS za pośrednictwem PRS

Od lipca 2021 roku nie można już złożyć wniosków do KRS w formie papierowej. Obowiązkowo należy wnioski wysyłać drogą elektroniczną za pomocą systemów S24 lub PRS. Dzisiaj uwagę skoncentrujemy na PRS (Portal Rejestrów Sądowych), gdyż jest to nowy system.

Warto zwrócić uwagę, że osoby chcące składać wnioski za pośrednictwwem PRS zobowiązane są do posiadania jednego z narzędzi umożliwiających potwierdzenie tożsamości na dokumentacji elektronicznej:
▶ kwalifikowany podpis elektroniczny
▶ profil zaufany
▶ podpis osobisty

Złożenie wniosku do KRS za pośrednictwem PRS – procedura:

☑ Założenie konta w systemie
☑ Wypełnienie wniosku
☑ Dodanie załączników
☑ Uiszczenie opłaty wniosków
☑ Doręczenie pism za pośrednictwem portalu PRS.

Istotne jest, że PRS został wprowadzony, aby usprawnić korespondencję z KRS oraz załatwianie spraw poprzez wykorzystanie elektronicznych instrumentów.