Zbycie udziałów do 10%

Wszelkie zmiany, które zachodzą w strukturze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinny być w odpowiedniej formie i terminie zgłaszane do Krajowego Rejestru Sądowego. Czy zbycie udziałów do 10% wymaga zmiany wpisu KRS?

Zgodnie z przepisami sprzedaż udziałów w spółce z o.o. wiąże się z kilkoma czynnościami, jakie należy dopełnić. Jedną z nich jest obowiązek głoszenia zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego. We wpisie KRS znajdują się wszyscy wspólnicy posiadający 10% lub więcej udziałów.

Możemy wyróżnić kilka sytuacji związanych ze zbyciem udziałów:

  • Jeśli wspólnik który posiadał mniej niż 10% udziałów zbył je osobie, która do tej pory nie była wspólnikiem w spółce wówczas do KRS wystarczy złożyć wyłącznie aktualną listę wspólników i uiścić opłatę w kwoce ok. 40zł.
  • Jeśli wspólnik posiadał 10% udziałów i zbył tylko 5% z nich wówczas do KRS należy złożyć wniosek o wykreślenie z wpisu (KRS ZE) wraz z aktualną listą wspólników i uiszczenie opłaty w kwocie 350zł.
  • Jeśli wspólnik posiada 50% udziałów, a zbył 10% z nich wówczas do KRS należy złożyć wniosek o wpis nowego wspólnika do KRS wraz z aktualną listą wspólników i opłatę w kwocie 350zł.

Aktualną listę wspólników do KRS składa się wraz z pismem przewodnim wyjaśniającym zakres zmian i potwierdzeniem opłaty za czynność w kwocie ok. 40zł. Formularz z wpisem o wykreślenie KRS ZE lub z wpisem nowego wspólnika  składa się do KRS wraz z dowodem zbycia udziałów i potwierdzeniem wpłaty 350zł