Załączniki do wniosku KRS-X2

W poprzednim wpisie wspominaliśmy o tym, że ostatnim krokiem na drodze do wykreślenia spółki z KRS jest złożenie wniosku KRS-X2. Dokument ten sam w sobie nie jest jednak wystarczający, i wraz z nim musimy złożyć odpowiednie załączniki:

– bilans likwidacyjny,
– oświadczenie likwidatorów o zakończeniu procedury,
– uchwała o wyznaczeniu miejsca przechowywania dokumentacji spółki i ksiąg handlowych,
– oświadczenie o braku toczących się postępowań i zaspokojeniu wierzytelności,
– sprawozdanie finansowe na dzień zakończenia likwidacji,
– protokół potwierdzający zatwierdzenie bilansu i sprawozdania,
– oświadczenie o ogłaszaniu sprawozdań w siedzibie spółki.
Jeśli zabraknie któregoś z załączników, we wniosku KRS-X2 wystąpią braki lub wniosek nie zostanie opłacony, sąd zwróci go, wraz z odpowiednią instrukcją dalszego postępowania. W takiej sytuacji należy jak najszybciej uzupełnić braki, wpłacić ewentualną zaległą opłatę i złożyć wniosek ponownie.