Z jakich powodów najczęściej spółka zostaje zawieszona?

W ostatnim pandemicznym czasie wielu przedsiębiorców zdecydowało się na przeprowadzenie procedury zawieszenia spółki. Celem jej podjęcia jest przerwa w prowadzonej działalności gospodarczej (najczęściej w celu ograniczenia kosztów podatkowych).

W przypadku zawieszenia spółki:
– wspólnicy spółki osobowej zwolnieni są z obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy;
– wspólnicy spółek kapitałowych oraz komandytowo-akcyjnych zwolnieni są z zapłaty zaliczki na podatek CIT;

Warunkiem, który musi zostać spełniony, aby spółka mogła zostać zawieszona jest brak zatrudnionych pracowników na podstawie umowy o pracę.

Spółka może zostać zawieszona nawet na 24 miesiące.

Z jakich powodów najczęściej spółka zostaje zawieszona?
– problemy finansowe podmiotu oraz właściciela spółki,
– ciężka sytuacja gospodarcza w kraju (jak w przypadku sytuacji spowodowanej COVID-19),
– zbyt duże koszty utrzymania spółki,
– problemy zdrowotne wspólników,
– zdarzenia losowe.