Wykreślenie jedynego członka zarządu spółki z KRS

Członkowie zarządu wybierani są na kilkuletnie kadencje i otrzymują mandat członkowski. Zdarzają się jednak sytuacje, że konieczne jest odwołanie członka zarządu lub wykreślenie go, gdyż sam złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Jak powinno odbyć się wykreślenie członka zarządu KRS?

Spółka posiada obowiązek złożenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wniosku o wykreślenie członka zarządu w przypadku złożenia przez niego rezygnacji z pełnienia tej funkcji w terminie 7 dni od dnia, kiedy członek przestał pełnić tą funkcję. Taki obowiązek jest również wtedy, gdy rezygnacja została złożona przez jedynego członka zarządu.

Jedyny członek zarządu zwołuje zgromadzenie wspólników i na ich ręce składa swoją rezygnację. Wspólnicy spółki muszą wówczas zająć się powołaniem nowego zarządu dla spółki. Nowy zarząd powinien złożyć do KRS wniosek o rezygnację wspólnika. Jeśli natomiast zgromadzenie wspólników nie zdąży wybrać nowego zarządu to wniosek z rezygnacją jedynego członka zarządu do KRS może złożyć prokurent spółki. Zdarzało się jednak, że Sąd odrzucał taki wniosek – wówczas pozostaje pierwsze rozwiązanie tj. wybranie nowego zarządu spółki, który złoży wniosek z rezygnacją poprzedniego jedynego członka zarządu.

Istnieje możliwość samodzielnego złożenia pisma przez byłego członka zarządu do Rejestru Przedsiębiorców o wykreślenie go. Były członek musi wykazać, że spółka sama nie złożyła tego wniosku. Powinien on także do wniosku dołączyć uchwałę, która odwołuje go z tej funkcji. Sąd rozpocznie wówczas postępowanie przymuszające spółkę do dopełnienia swoich obowiązków