Wykreślenie danych członka zarządu z KRS po terminie

Po odwołaniu, bądź po rezygnacji, każdy członek zarządu spółki kapitałowej traci uprawnienia do reprezentowania jej. Wiążę się to z tym, iż nie ma możliwości uczestniczenia w złożeniu wniosku o ujawnienie w KRS informacji o wygaśnięciu jego mandatu w zarządzie. To z kolei stanowi nie lada ryzyko zarówno dla odwołanego wspólnika, jak i całej spółki.

Jednak były członek zarządu posiada instrumenty, które umożliwiają mu wpływ na realizację przez spółkę obowiązku złożenia wniosku do KRS. Pełny odpis z KRS nie daje możliwości ustalenia dat początkowych oraz końcowych pełnienia funkcji przez członków zarządu, a to z kolei nie daje informacji o powołaniu do pełnienia danej funkcji oraz ustania mandatu. Z kolei powstająca różnica może mieć olbrzymie znaczenie dla podstaw ku pociągnięciu byłego członka zarządu do odpowiedzialności.

Termin na złożenie wniosku do KRS w celu wykreślenia danych członka zarządu wynosi 7 dni od dnia ustania jego mandatu w danym organie. Niestety niezastosowanie się do tego terminu może wiązać się z powstaniem roszczeń po stronie byłego członka zarządu. Przepisy prawa informują nas o tym, iż podmiot wpisany do rejestru ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone z powodu niezgłoszenia danych, które podlegają obowiązkowi wpisu w odgórnie narzuconym terminie.

Szkoda może:
– mieć charakter majątkowy,
– polegać na utracie korzyści.

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami!