Wniosek do KRS składany przez byłego członka zarządu

Zgłoszenie zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego leży w interesie samej spółki. Jest to jej bezwzględny obowiązek, z którego musi się wywiązać jeśli nie chce ponieść konsekwencji, na przykład w postaci kary grzywny.

Zdarzają się jednak sytuacje, w których osobom spoza spółki również zależy na tym aby stosowny wniosek został złożony do sądu. Najczęściej dotyczy to przedsiębiorców, którzy złożyli rezygnację z funkcji pełnionej w spółce i nie chcą widnieć w rejestrze jako członek jej organów. Jeśli podmiot popadnie w kłopoty finansowe, a spółka nie zgłosi zmian, członek zarządu którego rezygnacji nie odnotowano w KRS może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. Wierzyciel opierając się o dane z rejestru może bezpodstawnie wysuwać roszczenia w stosunku do osoby, która nie jest już związana ze spółką.
Ponieważ członek zarządu w chwili rezygnacji traci prawo do reprezentowania spółki, nie może sam złożyć wniosku o wykreślenie. Może jedynie przesłać pismo wraz z uchwałą, w którym poinformuje sąd o tym, że spółka nie złożyła wniosku o jego wykreślenie.Jeśli minął termin, w jakim zarząd zobligowany był do zgłoszenia zmiany, sąd może wysłać pismo ponaglające lub wszcząć postępowanie.