Wniosek do KRS o wykreślenie spółki

Ostatnim dokumentem jaki właściciele spółek składają do KRS jest wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru. Czynność ta stanowi zazwyczaj ostatni etap przeprowadzanej wcześniej, złożonej procedury likwidacji spółki.

Nim spółka zostanie jednak wykreślona konieczne jest podjęciem pewnych kroków. Pierwszym z nich jest podjęcie uchwały o wszczęciu likwidacji oraz powołanie likwidatorów. W dalszej kolejności o poczynionych działaniach należy poinformować Krajowy Rejestr Sądowy. Dokonuje się tego na wniosku KRS – Z61 wraz z załącznikami: KRS-ZR, KRS-ZK, KRS-ZL. Zawiadomienie o otwarciu likwidacji zakłada się w biurze podawczym sądu lub wydziale KRS, nadaje się pocztą lub w sposób elektroniczny (jeśli spółka była zakładana przez internet). Dalej należy sporządzić bilans otwarcia likwidacji, zakończyć bieżące sprawy przedsiębiorstwa, spłacić zobowiązania, upłynnić majątek.

Ostatnim krokiem na drodze do likwidacji spółki jest złożenie wniosku o wykreślenie jej z KRS składany na formularzu KRS-X2 przez likwidatorów. Po rozpatrzeniu wniosku spółka zostaje wykreślona i oficjalnie przestaje istnieć.