Wezwanie do usunięcia braków we wniosku KRS

Aby sąd dokonał zmiany danych spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym lub aby dokonał wpisu nowego podmiotu, konieczne jest wypełnienie formularzy i dostarczenie wymaganych dokumentów. Jeśli jednak wniosek przedsiębiorcy ma zostać rozpatrzony pozytywnie musi on zostać przygotowany bezbłędnie i chociaż przedsiębiorcy o tym wiedzą, w praktyce jednak część wniosków zostaje odrzucone ze względu na pojawiające się w nich błędy.

Najczęstszymi powodami odrzucenia wniosku i wezwania do usunięcia braków, są:

1. Nieprawidłowo wypełnione formularze – błędne wpisanie danych czy pominięcie obowiązkowych rubryk. Formularze KRS muszą zostać wypełnione w ściśle określony sposób, nie ma miejsca na dowolność czy własną interpretację przedsiębiorcy.
2. Skorzystanie ze złych formularzy – brak oznaczenia wersji sprawia, że trudno jest ustalić czy korzysta się z właściwego druku, a nawet najmniejsze ustępstwo (takie jak na przykład zmiana kolejności danych do uzupełnienia) może spowodować odrzucenie wniosku.
3. Brak dokonania wpłaty lub wpłacenie złej kwoty.
Po otrzymaniu zwrotu wniosku należy wypełnić wniosek ponownie i jeszcze raz złożyć do do KRS.