Upadłość konsumencka członka zarządu spółki

Upadłość konsumencka z definicji oznacza postępowanie celem którego jest całkowite oddłużenie osoby fizycznej (nieprowadzącej działalności), która na skutek działań lub niedbalstwa stała się niewypłacalna. Takie działanie pozwala osobie wrócić do obrotu gospodarczego bez problemów finansowych. Z czym wiąże się upadłość konsumencka członka zarządu spółki?

Podczas postępowania upadłościowego dochodzi do umorzenia wszystkich zobowiązań finansowych osób fizycznych, jednak istnieje kilka wyjątków. Nie zostają umarzane alimenty, kary grzywny (pieniężne) nałożone przez sąd karny, odszkodowania na osobie czy celowo pominięta wierzytelność.

Zadłużony członek zarządu może sprawować swoje działania w spółce bez żadnych przeciwskazań, jednak bardzo często zdarza się, że fakt jego zadłużenia wpływa na zdolność zewnętrznego finansowania spółki. Spółka starając się o kredyt bądź leasing może otrzymać decyzję odmowną.

Członek zarządu spółki lub jej udziałowiec mają prawo do złożenia wniosku o upadłość konsumencka przed sąd. W tym zakresie mogą wystąpić 3 przypadki:

  1. Osoba jest członkiem zarządu spółki, nie posiada w niej udziałów oraz nie ma innej działalności, a swoje wynagrodzenie czerpie tylko z umowy o pracę/zlecenia czy powołania na członka zarządu. Zadłużenie powstało poprzez np. niespłacony kredyt na budowę domu. W tej sytuacji osoba fizyczna może się starać o upadłość konsumencką.
  2. Członek zarządu posiadający w spółce udziały i pobierający wynagrodzenie z umowy o pracę/zlecenia czy powołania na członka zarządu również może się starać o upadłość konsumencką.
  3. W momencie, gdy członek zarządu prowadzi odrębną działalność gospodarczą wówczas może on ogłosić jedynie upadłość przedsiębiorcy.
  4. Członek zarządu, którego spółka ogłosiła upadłość, a wierzyciele w ramach postępowania egzekucyjnego wzywają go do odpowiedzialności majątkowej również może ogłosić upadłość konsumencką.

Spółka z ohraniczoną odpowiwedzialnością chroni majątki prywatne wspólników, dlatego jest najczęściej zakładaną formą prawną. Sprawdź, dlaczego warto założyć spółkę z o.o.