Umowa spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona spółek kapitałowych. Jak powinna wyglądać jej umowa? Jakie kwestie należy omówić przed podjęciem procedury rejestracji spółki?

Umowa spółki z o.o. sporządzana jest w formie aktu notarialnego. W momencie wyboru rejestracji spółki w S24 mamy możliwość skorzystania z gotowego wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem strony Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jakie informacje powinna zawierać?

 • pełna nazwa firmy z dopiskiem „spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”
 • siedziba firmy oraz jej adres
 • wybrany zakres PKD
 • wysokość kapitału zakładowego (minimalna wartość to 5 000 zł)
 • podział udziałów między wspólników
 • liczba oraz wartość nominalna udziałów
 • czas trwania spółki (jeżeli oznaczono)

Opcjonalnie:

 • możliwości podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego
 • zapis, że głos prezesa jest decydujący
 • zastrzeżenie zbycia udziałów przez wspólników
 • sposób tworzenia kapitału rezerwowego oraz zapasowego

Zmiana umowy spółki powinna zostać zgłoszona w Krajowy Rejestrze Sądowym.