Uchwała o zmianie treści umowy – głosowanie

Wprowadzenie zmiany w treści umowy spółki, w celu dokonania zmiany danych w KRS musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi tę procedurę. Wynika z nich, że pierwszym krokiem do zmiany treści tego dokumentu jest konieczność powzięcia odpowiedniej uchwały. Aby było to możliwe, należy zorganizować zgromadzenie wspólników, na którym odbędzie się głosowanie.
W zależności od tego jaka treść ma być zmieniona i czego dokładnie dotyczy zmiana, liczba głosów potrzebnych do przyjęcia uchwały, może się różnić. Zazwyczaj wystarcza przewaga ⅔, jednak w przypadku istotnych zmian, takich jak chociażby przedmiot działalności, konieczne jest zdobycie ¾.

Istnieją także przypadki, które wymagają szczególnych wyników głosowania:

1. Zwiększenie świadczenia wspólników, ograniczenie praw udziałowych lub praw przyznanych poszczególnym wspólnikom wymagają zgody wszystkich, których dotyczą.
2. Zmiana umowy spółki w organizacji wymaga zgody wszystkich wspólników.

W zgromadzeniu musi brać udział również notariusz, który sporządzi odpowiedni protokół, a następnie akt notarialny.