Kiedy należy dokonać aktualizacji danych KRS?

Zgłaszanie zmian dotyczących spółki jest obowiązkiem prowadzących działalność przedsiębiorców. Dokonywanie aktualizacji danych w KRS dla każdej spółki konieczne jest przy: zmianie nazwy lub firmy pod którą działa zmianie formy prawnej zmianie siedziby i adresu spółki zmianie NIP zmianie oznaczenia wspólników Dodatkowo do KRS zgłosić należy zmiany dotyczące strony internetowej, jeżeli spółka ją posiada: adres strony […]

Czytaj więcej...

Kluczowe terminy związane ze zmianą danych w KRS

Zgłaszanie zmian danych do Krajowego Rejestru Sądowego jest obowiązkiem przedsiębiorców, którzy są w nim zarejestrowani. Zgłaszać należy zmiany dotyczące między innymi zmiany siedziby spółki, zmiany adresu korespondencyjnego, czy skrócenia nazwy działalności. Aby jednak obowiązek został należycie wykonany przestrzegać trzeba pewnych terminów.      1. Zgłoszenie zmian w firmie do KRS musi odbyć się w ciągu […]

Czytaj więcej...

Papierowy wniosek o zmianę danych spółki w KRS

W celu zgłoszenia adresu lub siedziby do KRS należy wypełnić druk KRS Z3 oraz załączyć do niego następujące dokumenty w oryginałach: przy zmianie adresu – uchwałę zarządu o zmianie adresu w formie pisemnej, przy zmianie siedziby: uchwałę wspólników o zmianie umowy spółki zaprotokołowaną przez notariusza, uchwałę zarządu o zmianie adresu w formie pisemnej – tekst […]

Czytaj więcej...