S24 odwołanie członka zarządu

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pełni najważniejszą funkcję – prowadzi on wszystkie sprawy spółki oraz reprezentuje spółkę na zewnątrz. Odwołanie członka zarządu w spółce może mieć wiele przyczyn, jednak najczęściej jest to utrata zaufania. O składzie zarządu w spółce z o.o. decyduje zgromadzenie wspólników. Odwołanie członka zarządu s24 po spełnieniu warunków może zostać przeprowadzone […]

Czytaj więcej...

Odwołanie członka zarządu a wpis w KRS

Odwołanie członka zarządu to jeden ze sposobów wygaśnięcia jego mandatu. Innymi przyczynami może być upływ kadencji, osobista rezygnacja lub jego śmierć. Odwołanie może nastąpić w dowolnym momencie i może posiadać skutek natychmiastowy. Odwołanie członka zarządu KRS – jak powinna odbyć się procedura? Odwołanie członka zarządu dokonywane jest zazwyczaj uchwałą wspólników. Konieczne jest złożenie w terminie […]

Czytaj więcej...

Aktualizacja listy wspólników KRS

Aktualizacja listy wspólników KRS to jeden z ważniejszych obowiązków osób prowadzących firmy wpisane do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego. Istotnie należy zaznaczyć, że niedopełnienie tego obowiązku może przyczynić się do wielu problemów i narazić spółkę na kary finansowe. Aktualizacja listy wspólników KRS jest niezbędna po każdej zmianie w składzie wspólników oraz zmianie dotyczącej poszczególnych […]

Czytaj więcej...

Aktualizacja PKD w KRS

Aktualizacja PKD w KRS – jakie grożą konsekwencje za niedopełnienie formalności aktualizacyjnych? Kogo dotyczy obowiązek aktualizacji PKD w KRS? Z tego artykułu dowiesz się: 1. Kogo dotyczy obowiązek aktualizacji PKD w KRS 2. Jak dokonać zgłoszenia aktualizacji PKD w KRS 3. Jakie są konsekwencje niezgłoszenia zmiany PKD w KRS   Obowiązek aktualizacji PKD dotyczy podmiotów, […]

Czytaj więcej...

Jak dokonać aktualizacji danych stowarzyszenia w KRS?

Wszystkie jednostki wpisane do Krajowego rejestru Sadowego be z względu na rejestr zobowiązane są do aktualizowania swoich danych, jeśli następuje ich zmiana. Dane Informacje zawarte w KRS muszą być zawsze aktualne. Za niedopełnienie tego obowiązku Sąd może nałożyć karę finansową na firmę/organizację. Aktualizacja KRS stowarzyszenia jak dokonać zmian? Zmiany aktualizacyjne w stowarzyszeniach składane są do […]

Czytaj więcej...

Ile czasu trwa aktualizacja danych w KRS

Krajowy Rejestr Sądowy zawiera najważniejsze dane o wszystkich jednostkach do niego wpisanych np. spółkach czy fundacjach. Dane w nim zawarte stanowią rzetelne i pewne źródło informacji. Każda osoba, firma czy instytucja może uzyskać wiele cennych informacji o danym podmiocie. Firmy często przed podpisaniem umowy z nowym kontrahentem sprawdzają podane przed niego dane z informacjami zawartymi […]

Czytaj więcej...

Wykreślenie prokurenta z KRS

Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest pełnomocnikiem spółki do prowadzenia jej spraw, podpisywania umów w jej imieniu oraz do reprezentacji. Prokura stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa, które udzielane jest przez członków Zarządu i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Wykreślenie prokurenta z KRS może nastąpić na dwa sposoby. Prokurenta w spółce z o.o. powołuje zarząd […]

Czytaj więcej...

Istota prostej spółki akcyjnej

Od 1 lipca 2021 roku istnieje możliwość rejestracji prostej spółki akcyjnej – czy warto zdecydować się na założenie PSA (prostej spółki akcyjnej)? Na co zwrócić uwagę przed wyborem PSA jako podstawy działalności? Najważniejsze założenia – prosta spółka akcyjna: Minimalny kapitał akcyjny na poziomie 1 zł – ograniczenie barier wejścia do minimum. Brak wartości nominalnej akcji […]

Czytaj więcej...

Upadłość konsumencka członka zarządu spółki

Upadłość konsumencka z definicji oznacza postępowanie celem którego jest całkowite oddłużenie osoby fizycznej (nieprowadzącej działalności), która na skutek działań lub niedbalstwa stała się niewypłacalna. Takie działanie pozwala osobie wrócić do obrotu gospodarczego bez problemów finansowych. Z czym wiąże się upadłość konsumencka członka zarządu spółki? Podczas postępowania upadłościowego dochodzi do umorzenia wszystkich zobowiązań finansowych osób fizycznych, […]

Czytaj więcej...

Zbycie udziałów do 10%

Wszelkie zmiany, które zachodzą w strukturze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinny być w odpowiedniej formie i terminie zgłaszane do Krajowego Rejestru Sądowego. Czy zbycie udziałów do 10% wymaga zmiany wpisu KRS? Zgodnie z przepisami sprzedaż udziałów w spółce z o.o. wiąże się z kilkoma czynnościami, jakie należy dopełnić. Jedną z nich jest obowiązek głoszenia zmiany […]

Czytaj więcej...