Zmiana kodów PKD – informacje

  Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) jest ważnym narzędziem dla przedsiębiorców, które umożliwia im śledzenie zmian związanych z ich działalnością gospodarczą oraz z działalnościami innych. KRS pomaga w kontroli przedsiębiorstw, a także ułatwia inwestorom wgląd w dane o firmie. W związku z tym, zmiana kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) w KRS jest ważnym aspektem, który pozwoli […]

Czytaj więcej...

Co się stanie, jeśli nie zostaną zaktualizowane dane w rejestrze KRS?

Rejestr KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) to centralny rejestr prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości, w którym zamieszczone są dane o wszystkich podmiotach prawnych działających w Polsce. Aktualizacja danych w KRS jest ważna, ponieważ pozwala na zachowanie aktualności informacji o spółce oraz umożliwia jej prawidłowe funkcjonowanie.       Co grozi za brak aktualizacji danych w KRS? Zgodnie […]

Czytaj więcej...

S24 odwołanie członka zarządu

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pełni najważniejszą funkcję – prowadzi on wszystkie sprawy spółki oraz reprezentuje spółkę na zewnątrz. Odwołanie członka zarządu w spółce może mieć wiele przyczyn, jednak najczęściej jest to utrata zaufania. O składzie zarządu w spółce z o.o. decyduje zgromadzenie wspólników. Odwołanie członka zarządu s24 po spełnieniu warunków może zostać przeprowadzone […]

Czytaj więcej...

Odwołanie członka zarządu a wpis w KRS

Odwołanie członka zarządu to jeden ze sposobów wygaśnięcia jego mandatu. Innymi przyczynami może być upływ kadencji, osobista rezygnacja lub jego śmierć. Odwołanie może nastąpić w dowolnym momencie i może posiadać skutek natychmiastowy. Odwołanie członka zarządu KRS – jak powinna odbyć się procedura? Odwołanie członka zarządu dokonywane jest zazwyczaj uchwałą wspólników. Konieczne jest złożenie w terminie […]

Czytaj więcej...

Aktualizacja listy wspólników KRS

Aktualizacja listy wspólników KRS to jeden z ważniejszych obowiązków osób prowadzących firmy wpisane do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego. Istotnie należy zaznaczyć, że niedopełnienie tego obowiązku może przyczynić się do wielu problemów i narazić spółkę na kary finansowe. Aktualizacja listy wspólników KRS jest niezbędna po każdej zmianie w składzie wspólników oraz zmianie dotyczącej poszczególnych […]

Czytaj więcej...

Aktualizacja PKD w KRS

Aktualizacja PKD w KRS – jakie grożą konsekwencje za niedopełnienie formalności aktualizacyjnych? Kogo dotyczy obowiązek aktualizacji PKD w KRS? Z tego artykułu dowiesz się: 1. Kogo dotyczy obowiązek aktualizacji PKD w KRS 2. Jak dokonać zgłoszenia aktualizacji PKD w KRS 3. Jakie są konsekwencje niezgłoszenia zmiany PKD w KRS   Obowiązek aktualizacji PKD dotyczy podmiotów, […]

Czytaj więcej...

Jak dokonać aktualizacji danych stowarzyszenia w KRS?

Wszystkie jednostki wpisane do Krajowego rejestru Sadowego be z względu na rejestr zobowiązane są do aktualizowania swoich danych, jeśli następuje ich zmiana. Dane Informacje zawarte w KRS muszą być zawsze aktualne. Za niedopełnienie tego obowiązku Sąd może nałożyć karę finansową na firmę/organizację. Aktualizacja KRS stowarzyszenia jak dokonać zmian? Zmiany aktualizacyjne w stowarzyszeniach składane są do […]

Czytaj więcej...

Ile czasu trwa aktualizacja danych w KRS

Krajowy Rejestr Sądowy zawiera najważniejsze dane o wszystkich jednostkach do niego wpisanych np. spółkach czy fundacjach. Dane w nim zawarte stanowią rzetelne i pewne źródło informacji. Każda osoba, firma czy instytucja może uzyskać wiele cennych informacji o danym podmiocie. Firmy często przed podpisaniem umowy z nowym kontrahentem sprawdzają podane przed niego dane z informacjami zawartymi […]

Czytaj więcej...

Wykreślenie prokurenta z KRS

Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest pełnomocnikiem spółki do prowadzenia jej spraw, podpisywania umów w jej imieniu oraz do reprezentacji. Prokura stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa, które udzielane jest przez członków Zarządu i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Wykreślenie prokurenta z KRS może nastąpić na dwa sposoby. Prokurenta w spółce z o.o. powołuje zarząd […]

Czytaj więcej...

Istota prostej spółki akcyjnej

Od 1 lipca 2021 roku istnieje możliwość rejestracji prostej spółki akcyjnej – czy warto zdecydować się na założenie PSA (prostej spółki akcyjnej)? Na co zwrócić uwagę przed wyborem PSA jako podstawy działalności? Najważniejsze założenia – prosta spółka akcyjna: Minimalny kapitał akcyjny na poziomie 1 zł – ograniczenie barier wejścia do minimum. Brak wartości nominalnej akcji […]

Czytaj więcej...