Czy wspólnik może świadczyć usługi na rzecz spółki z o.o.?

Jak się okazuje, wspólnik danej spółki nie ma obowiązku, aby być w niej zatrudnionym. Jednak w Kodeksie Spółek Handlowych została zawarta możliwość zobowiązania danego wspólnika do spełnienia określonych czynności względem spółki, bądź regularnego spełniania świadczeń niepieniężnych, które muszą zostać zapisane w umowie spółki. Masz pytania? Skontaktuj się z nami Ważną informacją jest to, że w […]

Czytaj więcej...

KRS, a rejestry zagraniczne

  Na obecną chwilę już znaczna większość dziedzin naszego życia została zinformatyzowana. Już od ponad roku wszystkie wnioski kierowane do Krajowego Rejestru Sądowego muszą być składane drogą elektroniczną. Następnie uruchomiono newsletter KRS, a w kolejce są już kolejne zmiany, które planowo mają wejść w życie początkiem grudnia 2022 r.       Zmiany w KRS […]

Czytaj więcej...

Wykreślenie jedynego członka zarządu spółki z KRS

Członkowie zarządu wybierani są na kilkuletnie kadencje i otrzymują mandat członkowski. Zdarzają się jednak sytuacje, że konieczne jest odwołanie członka zarządu lub wykreślenie go, gdyż sam złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Jak powinno odbyć się wykreślenie członka zarządu KRS? Spółka posiada obowiązek złożenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wniosku o wykreślenie członka zarządu w […]

Czytaj więcej...

Księga protokołów w spółce z o.o.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych (art. 248 k.s.h) uchwały podejmowane na Zgromadzeniu Wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością należy wpisywać do księgi protokołów. Na co warto zwrócić uwagę prowadząc księgę protokołów? Istotnie należy zwrócić uwagę, że uchwały wpisany do księgi protokołów muszą być podpisane przez obecnych wspólników na Zgromadzeniu Wspólników. W wyjątkowych sytuacjach uchwały mogą […]

Czytaj więcej...

Jednolity tekst umowy spółki po zmianach w KRS

Podczas dokonywania zmiany w umowie spółki należy zwołać zgromadzenie wspólników i w obecności notariusza podjąć uchwałę, z której ten sporządzi protokół w formie notarialnej. Jak wygląda jednak kwestia jednolitego tekstu umowy spółki, jeśli chodzi o aktualizowanie danych w KRS? – już spieszymy z odpowiedzią. Zgodnie z przepisami prawa, do wniosku o zmian danych należy dołączyć […]

Czytaj więcej...

Sposoby na usprawnienie działania firmy oraz optymalizację kosztów

O prowadzeniu własnej firmy marzy bardzo wiele osób. Jednak nie wszyscy są w stanie rozpocząć procedurę rejestracji oraz wejścia na rynek z przygotowaną ofertą produktów i usług. Z jakimi wyzwaniami muszą mierzyć się przedsiębiorcy? Jak skutecznie obniżyć koszty prowadzonej działalności? 1. Bądź VAT-owcem Współpracując z innymi firmami warto być VAT-owcem, ponieważ masz możliwość odprowadzenia większej […]

Czytaj więcej...

Uchwała o zmianie treści umowy – głosowanie

Wprowadzenie zmiany w treści umowy spółki, w celu dokonania zmiany danych w KRS musi odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi tę procedurę. Wynika z nich, że pierwszym krokiem do zmiany treści tego dokumentu jest konieczność powzięcia odpowiedniej uchwały. Aby było to możliwe, należy zorganizować zgromadzenie wspólników, na którym odbędzie się głosowanie. W zależności od […]

Czytaj więcej...

Jakie dane o spółce KRS wykreśla z urzędu?

Zgodnie z art. 19 ust. 1 uKRS wpis do rejestru przedsiębiorców dokonywany jest na złożony przez przedsiębiorcę wniosek, w którym zawarte są informacje o podmiocie. Czy wszystkie dane są akceptowane przez KRS? Jakich danych nie wolno umieszczać w rejestrze przedsiębiorców? Warto zaznaczyć, że sąd rejestrowy uprawniony jest do wykreślenia z urzędu danych niedopuszczalnych ze względu […]

Czytaj więcej...

Dane z KRS a RODO

Przepisy dotyczące RODO zostały wprowadzone w celu ochrony danych osobowych, czyli wszelkich informacji zmierzających do identyfikacji osoby fizycznej. Warto zaznaczyć na wstępie tego artykułu, że rozporządzenie dotyczące RODO nie obejmuje danych dotyczących spółek. C w przypadku rejestrów (np. KRS)? Czy można legalnie korzystać z danych zawartych w KRS? Obecne przepisy mówią o tym, że do […]

Czytaj więcej...

Majątek spółki po wykreśleniu z rejestru KRS

Co dzieje się z majątkiem spółki z o.o. po wykreśleniu z rejestru KRS? Wykreślenie spółki z o.o. z KRS musi być poprzedzone przeprowadzeniem postępowania likwidacyjnego, którego celem jest zamknięcie spółki. Poprzez pojęcie „zamknięcia spółki” rozumiemy zamknięcie jej bieżących interesów, ściągnięcie wierzytelności, spłata zobowiązań oraz upłynnienie majątku. Zdarza się sytuacja, że po przeprowadzeniu postępowania likwidacyjnego okazuje […]

Czytaj więcej...