Z jakich powodów najczęściej spółka zostaje zawieszona?

W ostatnim pandemicznym czasie wielu przedsiębiorców zdecydowało się na przeprowadzenie procedury zawieszenia spółki. Celem jej podjęcia jest przerwa w prowadzonej działalności gospodarczej (najczęściej w celu ograniczenia kosztów podatkowych). W przypadku zawieszenia spółki: – wspólnicy spółki osobowej zwolnieni są z obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy; – wspólnicy spółek kapitałowych oraz komandytowo-akcyjnych zwolnieni są z zapłaty […]

Kontynuuj czytanie

Zgłoszenie do KRS podwyższenia kapitału spółki

Zasadniczymi celami podwyższenia kapitału zakładowego jest podniesienie poziomu wiarygodności spółki, powiększenie jej rozmiarów i zwiększenie zdolności kredytowej. Nic więc dziwnego, że z czasem większość firm decyduje się na podjęcie tego kroku. Jest to zadanie, które wymaga poczynienia odpowiednich formalności. Pierwszą z nich jest wprowadzenie zmian w umowie – jeżeli umowa nie przewiduje podwyższenia kapitału bez […]

Kontynuuj czytanie

Pobieranie odpisu z KRS

Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że wystarczy urządzenie podłączone do sieci aby pobrać odpis z KRS. Nie ważne czy chodzi o odpis swojej spółki, spółki klienta czy potencjalnego partnera biznesowego. Wydruk informacji z rejestru ma moc dokumentu, pomimo tego że nie zawiera żadnej pieczęci ani jakiegokolwiek podpisu. Możliwość tak szybkiego i prostego dostępu […]

Kontynuuj czytanie

Prosta spółka akcyjna a zmiany w KRS

Krajowy Rejestr Sądowy już od kilku lat przygotowuje się na wejście w życie nowego rodzaju spółki. Prosta spółka akcyjna ma się pojawić już 1 marca 2021 roku i według założeń być niemalże w pełni zelektronizowanym podmiotem. W związku z nadejściem innowacyjnej spółki, postępowania w KRS od jej pojawienia mają stać się w pełni zinformatyzowane. Dotyczy […]

Kontynuuj czytanie

Akta rejestrowe KRS

Krajowy Rejestr Sądowy zgodnie z przepisami jest rejestrem jawnym. Każdy ma prawo dostępu do danych, które są w nim zawarte. Wszyscy zarejestrowani w KRS, którzy dokonują odpisów, wyciągów, składają zaświadczenia mają prawo otrzymać droga elektroniczną informacje na ten temat z rejestru. Jeśli chodzi o akta rejestrowe podmiotów wpisanych Rejestru, to również każdy ma prawo do […]

Kontynuuj czytanie

Niezgłoszenie zmian do KRS w terminie

Według ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązuje zasada, zgodnie z którą podmioty zobowiązane są do zgłaszania wszelkich istotnych zmian, w terminie do 7 dni od ich zaistnienia. Zgłaszanie zmian do KRS leży w obowiązkach zarządu spółki, a w przypadku zaniechania tego obowiązku ponoszą oni odpowiednie konsekwencje. Przedsiębiorcy, którzy nie aktualizują danych narażają się na przykre […]

Kontynuuj czytanie