W jaki sposób zgłosić zmianę adresu do KRS?

Stowarzyszenie, które zmienia adres zgłasza tę informację do KRS-u na formularzu KRS-Z20. Jeśli został zmieniony tylko adres w obrębie tej samej miejscowości informację tę zgłasza się wypełniając pole C.3 w formularzu.  Jeśli została zmieniona siedziba np. stowarzyszenie z Wrocławia przenosi się do Warszawy, to oprócz wypełnienia pola C.3 dotyczącego zmiany danych adresowych należy wypełnić też […]

Czytaj więcej...