O jakich zmianach należy powiadomić Urząd Skarbowy?

Oprócz zgłoszenia wniosku o zmianę danych do Krajowego Rejestru Sądowego, należy również powiadomić Urząd Skarbowy, gdy zmienią się dane uzupełniające takie, jak: skrócona nazwa, wykaz rachunków bankowych, adresy miejsc prowadzenia działalności, adres miejsca przechowywania dokumentacji rachunkowej, dane kontaktowe, inne dane dotyczące poszczególnych wspólników, w tym ich identyfikatory podatkowe. Zaktualizowane dane podstawowe z KRS oraz dane […]

Czytaj więcej...