Wniosek do KRS składany przez byłego członka zarządu

Zgłoszenie zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego leży w interesie samej spółki. Jest to jej bezwzględny obowiązek, z którego musi się wywiązać jeśli nie chce ponieść konsekwencji, na przykład w postaci kary grzywny. Zdarzają się jednak sytuacje, w których osobom spoza spółki również zależy na tym aby stosowny wniosek został złożony do sądu. Najczęściej dotyczy to […]

Czytaj więcej...

Konsekwencje niezłożenia lub złożenia wniosku po terminie

Wniosek złożony po terminie zostanie przyjęty przez sąd, jednak istnieje ryzyko narażenia się na odpowiedzialność odszkodowawczą wobec swoich kontrahentów. Kontrahent ma prawo uchylić się od wykonania zawartych z Twoją spółką umów. Może tak być np. w przypadku zgłoszenia zmian personalnych w składzie zarządu do KRS. W przypadku nieaktualnych danych personalnych osób uprawnionych do reprezentowania spółki […]

Czytaj więcej...