Prokurent spółki w KRS

Prokura to rodzaj pełnomocnictwa szczególnego. Osobę której udzielono pełnomocnictwa nazywamy prokurentem. Prokurent musi być osobą pełnoletnią i posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. Prokurent może np. w imieniu zarządu prowadzić sprawy spółki. Prokurenta uchwałą powołuje zarząd spółki. Następnym krokiem jest zgłoszenie w ciągu 7 dni tego aktu do Krajowego Rejestru Sądowego z pisemnym potwierdzeniem powołanego […]

Czytaj więcej...