Wpis spółdzielni do KRS

Osoby chcące założyć własną spółdzielnie muszą liczyć się z tym, że musi ona zostać wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Można tego dokonać listownie, elektronicznie oraz osobiście w sądzie. Spółdzielnia – dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej ilości osób ze zmiennym składem osobowym oraz zmiennym funduszem udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność. Spółdzielnia […]

Czytaj więcej...