Odwołanie członka zarządu a wpis w KRS

Odwołanie członka zarządu to jeden ze sposobów wygaśnięcia jego mandatu. Innymi przyczynami może być upływ kadencji, osobista rezygnacja lub jego śmierć. Odwołanie może nastąpić w dowolnym momencie i może posiadać skutek natychmiastowy. Odwołanie członka zarządu KRS – jak powinna odbyć się procedura? Odwołanie członka zarządu dokonywane jest zazwyczaj uchwałą wspólników. Konieczne jest złożenie w terminie […]

Czytaj więcej...

Wniosek do KRS składany przez byłego członka zarządu

Zgłoszenie zmiany do Krajowego Rejestru Sądowego leży w interesie samej spółki. Jest to jej bezwzględny obowiązek, z którego musi się wywiązać jeśli nie chce ponieść konsekwencji, na przykład w postaci kary grzywny. Zdarzają się jednak sytuacje, w których osobom spoza spółki również zależy na tym aby stosowny wniosek został złożony do sądu. Najczęściej dotyczy to […]

Czytaj więcej...

Papierowy wniosek o zmianę danych spółki w KRS

W celu zgłoszenia adresu lub siedziby do KRS należy wypełnić druk KRS Z3 oraz załączyć do niego następujące dokumenty w oryginałach: przy zmianie adresu – uchwałę zarządu o zmianie adresu w formie pisemnej, przy zmianie siedziby: uchwałę wspólników o zmianie umowy spółki zaprotokołowaną przez notariusza, uchwałę zarządu o zmianie adresu w formie pisemnej – tekst […]

Czytaj więcej...