Kiedy należy dokonać aktualizacji danych KRS?

Zgłaszanie zmian dotyczących spółki jest obowiązkiem prowadzących działalność przedsiębiorców. Dokonywanie aktualizacji danych w KRS dla każdej spółki konieczne jest przy: zmianie nazwy lub firmy pod którą działa zmianie formy prawnej zmianie siedziby i adresu spółki zmianie NIP zmianie oznaczenia wspólników Dodatkowo do KRS zgłosić należy zmiany dotyczące strony internetowej, jeżeli spółka ją posiada: adres strony […]

Czytaj więcej...