Niezgłoszenie zmian do KRS w terminie

Według ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązuje zasada, zgodnie z którą podmioty zobowiązane są do zgłaszania wszelkich istotnych zmian, w terminie do 7 dni od ich zaistnienia. Zgłaszanie zmian do KRS leży w obowiązkach zarządu spółki, a w przypadku zaniechania tego obowiązku ponoszą oni odpowiednie konsekwencje. Przedsiębiorcy, którzy nie aktualizują danych narażają się na przykre […]

Czytaj więcej...