Które jednostki zgłaszają zmiany do KRS?

Spółki, które podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców, zobowiązane są do zgłaszania zmian dotyczących przedsiębiorstwa i prowadzonej działalności. Jest to obowiązek, który wykonują odpowiednie jednostki i w odpowiednim czasie. Spółka zarejestrowana do Krajowego Rejestru Sądowego ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych lub brakiem ich aktualizacji szkodę. Obowiązek wpisu do rejestru przedsiębiorców mają: […]

Czytaj więcej...