Jak wyrejestrować spółkę z KRS?

W okresie trwającej pandemii wielu przedsiębiorców zmuszonych jest do zakończenia prowadzenia działalności spółki i przeprowadzenia procedury likwidacyjnej. Jak wyrejestrować spółkę z KRS? Jakich formalności należy dopełnić, aby zakończyć byt prawny podmiotu? Podstawowym krokiem jest wszczęcie postępowania likwidacyjnego, który ma na celu zakończenie bieżących interesów spółki, spłatę zobowiązań, ściągnięcie wierzytelności oraz upłynnienie majątku. W przypadku podjęcia […]

Czytaj więcej...