Od lipca zmiana danych w KRS tylko elektronicznie!

Krajowy Rejestr Sądowy od lipca zaczyna funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy powinni już dzisiaj przygotować się na zapowiadane zmiany. W jaki sposób? Istotnie należy podkreślić, że elektroniczne dopełnienie obowiązków wymaga potwierdzenia tożsamości za pośrednictwem jednego z poniższych narzędzi: profil zaufany kwalifikowany podpis elektroniczny Właściciele firm powinni zdecydować się na wyrobienie swojego e-podpisu, który w […]

Kontynuuj czytanie

Wykreślenie danych członka zarządu z KRS po terminie

Po odwołaniu, bądź po rezygnacji, każdy członek zarządu spółki kapitałowej traci uprawnienia do reprezentowania jej. Wiążę się to z tym, iż nie ma możliwości uczestniczenia w złożeniu wniosku o ujawnienie w KRS informacji o wygaśnięciu jego mandatu w zarządzie. To z kolei stanowi nie lada ryzyko zarówno dla odwołanego wspólnika, jak i całej spółki. Jednak […]

Kontynuuj czytanie

Składanie sprawozdania finansowego do KRS

Jednym z obowiązku firm, które przepisy prawa zobligowały do prowadzenia pełnej księgowości, jest sporządzanie rocznego sprawozdania finansowego w celu zamknięcia poprzedniego roku obrachunkowego. Do 15 dni od momentu zatwierdzenia tego dokumentu przez zgromadzenie wspólników, należy złożyć je do Krajowego Rejestru Sądowego. Jeszcze do niedawna możliwe było składanie sprawozdania w formie tradycyjnej – papierowej. Od 1 […]

Kontynuuj czytanie

Załączniki do wniosku KRS-X2

W poprzednim wpisie wspominaliśmy o tym, że ostatnim krokiem na drodze do wykreślenia spółki z KRS jest złożenie wniosku KRS-X2. Dokument ten sam w sobie nie jest jednak wystarczający, i wraz z nim musimy złożyć odpowiednie załączniki: – bilans likwidacyjny, – oświadczenie likwidatorów o zakończeniu procedury, – uchwała o wyznaczeniu miejsca przechowywania dokumentacji spółki i […]

Kontynuuj czytanie