Wykreślenie jedynego członka zarządu spółki z KRS

Członkowie zarządu wybierani są na kilkuletnie kadencje i otrzymują mandat członkowski. Zdarzają się jednak sytuacje, że konieczne jest odwołanie członka zarządu lub wykreślenie go, gdyż sam złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Jak powinno odbyć się wykreślenie członka zarządu KRS? Spółka posiada obowiązek złożenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wniosku o wykreślenie członka zarządu w […]

Czytaj więcej...

Jak dokonać aktualizacji danych stowarzyszenia w KRS?

Wszystkie jednostki wpisane do Krajowego rejestru Sadowego be z względu na rejestr zobowiązane są do aktualizowania swoich danych, jeśli następuje ich zmiana. Dane Informacje zawarte w KRS muszą być zawsze aktualne. Za niedopełnienie tego obowiązku Sąd może nałożyć karę finansową na firmę/organizację. Aktualizacja KRS stowarzyszenia jak dokonać zmian? Zmiany aktualizacyjne w stowarzyszeniach składane są do […]

Czytaj więcej...

Ile czasu trwa aktualizacja danych w KRS

Krajowy Rejestr Sądowy zawiera najważniejsze dane o wszystkich jednostkach do niego wpisanych np. spółkach czy fundacjach. Dane w nim zawarte stanowią rzetelne i pewne źródło informacji. Każda osoba, firma czy instytucja może uzyskać wiele cennych informacji o danym podmiocie. Firmy często przed podpisaniem umowy z nowym kontrahentem sprawdzają podane przed niego dane z informacjami zawartymi […]

Czytaj więcej...

Wykreślenie prokurenta z KRS

Prokurent w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością jest pełnomocnikiem spółki do prowadzenia jej spraw, podpisywania umów w jej imieniu oraz do reprezentacji. Prokura stanowi szczególny rodzaj pełnomocnictwa, które udzielane jest przez członków Zarządu i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego. Wykreślenie prokurenta z KRS może nastąpić na dwa sposoby. Prokurenta w spółce z o.o. powołuje zarząd […]

Czytaj więcej...

Zbycie udziałów do 10%

Wszelkie zmiany, które zachodzą w strukturze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinny być w odpowiedniej formie i terminie zgłaszane do Krajowego Rejestru Sądowego. Czy zbycie udziałów do 10% wymaga zmiany wpisu KRS? Zgodnie z przepisami sprzedaż udziałów w spółce z o.o. wiąże się z kilkoma czynnościami, jakie należy dopełnić. Jedną z nich jest obowiązek głoszenia zmiany […]

Czytaj więcej...

Zmiana danych bez opłaty KRS

Krajowy Rejestr Sądowy jest rejestrem publicznym, który zawiera dane o statusie prawnym, sytuacji finansowej i sposobie reprezentowania podmiotu (firmy) do niego wpisanej. Wszelkie dane w rejestrze powinny być aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Występuje bezpłatna zmiana danych KRS czy za czynność tą należy płacić? Najczęściej składanymi wnioskami w KRS są wniosek o rejestrację spółki […]

Czytaj więcej...

Aktualizacja po sprzedaży

O czym należy pamiętać dokonując sprzedaży udziałów spółki lub całego przedsiębiorstwa? Jak powinna przebiegać aktualizacja po sprzedaży spółki? Obowiązkowe czynności jakie należy przeprowadzić mogą dotyczyć samej spółki (jej zarządu), byłego wspólnika lub aktualnego wspólnika. Były wspólnik spółki po sprzedaży udziałów powinien pamiętać o sprawdzeniu czy podatek dochodowy występuje i ewentualnym jego zapłaceniu. Podstawę opodatkowania były […]

Czytaj więcej...

Zmiany w spółce – rodzaje wpisów do KRS

Zmiany w spółce, a w zasadzie w jej strukturze organizacyjnej mogą dotyczyć wielu aspektów np. zmiana zarządu, zmiana siedziby firmy, zastawienie udziałów. Podczas dokonywania wszelkich zmian w spółce warto wiedzieć, od jakiego momentu one obowiązują. Można wyróżnić dwa momenty obowiązywania zmian jakimi są: od chwili wpisu deklaratoryjnego lub od chwili wpisu konstytutywnego. Zmiana obowiązująca od […]

Czytaj więcej...

Zmiana wspólnika w spółce

Wszystkie kluczowe zmiany, które zachodzą w spółce a dokładnie w strukturze organizacyjnej powinny być aktualizowane w dokumentacji oraz Krajowym Rejestrze Sądowym z zachowaniem ustawowych terminów i regulacji. Zmiana wspólnika dotyczy ważnej kwestii a może do niej dojść podczas np. – zbycia udziałów przez wspólnika – objęcia nowo utworzonych udziałów (podwyższenie kapitału zakładowego), – nabycia udziałów […]

Czytaj więcej...

Od lipca zmiana danych w KRS tylko elektronicznie!

Krajowy Rejestr Sądowy od lipca zaczyna funkcjonować wyłącznie w formie elektronicznej. Przedsiębiorcy powinni już dzisiaj przygotować się na zapowiadane zmiany. W jaki sposób? Istotnie należy podkreślić, że elektroniczne dopełnienie obowiązków wymaga potwierdzenia tożsamości za pośrednictwem jednego z poniższych narzędzi: profil zaufany kwalifikowany podpis elektroniczny Właściciele firm powinni zdecydować się na wyrobienie swojego e-podpisu, który w […]

Czytaj więcej...