Papierowy wniosek o zmianę danych spółki w KRS

W celu zgłoszenia adresu lub siedziby do KRS należy wypełnić druk KRS Z3 oraz załączyć do niego następujące dokumenty w oryginałach: przy zmianie adresu – uchwałę zarządu o zmianie adresu w formie pisemnej, przy zmianie siedziby: uchwałę wspólników o zmianie umowy spółki zaprotokołowaną przez notariusza, uchwałę zarządu o zmianie adresu w formie pisemnej – tekst […]

Czytaj więcej...