Załączniki do wniosku KRS-X2

W poprzednim wpisie wspominaliśmy o tym, że ostatnim krokiem na drodze do wykreślenia spółki z KRS jest złożenie wniosku KRS-X2. Dokument ten sam w sobie nie jest jednak wystarczający, i wraz z nim musimy złożyć odpowiednie załączniki: – bilans likwidacyjny, – oświadczenie likwidatorów o zakończeniu procedury, – uchwała o wyznaczeniu miejsca przechowywania dokumentacji spółki i […]

Czytaj więcej...

Wezwanie do usunięcia braków we wniosku KRS

Aby sąd dokonał zmiany danych spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym lub aby dokonał wpisu nowego podmiotu, konieczne jest wypełnienie formularzy i dostarczenie wymaganych dokumentów. Jeśli jednak wniosek przedsiębiorcy ma zostać rozpatrzony pozytywnie musi on zostać przygotowany bezbłędnie i chociaż przedsiębiorcy o tym wiedzą, w praktyce jednak część wniosków zostaje odrzucone ze względu na pojawiające się […]

Czytaj więcej...