System S24

System S24 jest platformą, która ma na celu usprawnienie przebiegu wielu spraw urzędowych. Od teraz wszystko możemy załatwiać Internetowo. Cały proces przebiega znacznie szybciej, ale to nie jest jedyny plus tego systemu- zapłacisz dużo mniej! Teraz nie musisz osobiście iść do urzędu, nawet nie musisz odwiedzać notariusza. Wszystko załatwisz cyfrowo. Aby móc korzystać z tego […]

Czytaj więcej...

E-KRS

Elektroniczny dostęp do informacji i dokumentów z Krajowego Rejestru Sądowego to pełna i wiarygodna informacja o firmach. Firmy, które podlegają obowiązkowi wpisu do KRS mają obowiązek wpisu do tego rejestru, a następnie wprowadzania wszystkich ważnych informacji i zmian związanych z firmą np. składanie sprawozdań finansowych, zmiana danych o spółce. W e-KRS znaleźć można: tylko oryginalne […]

Czytaj więcej...

Akta rejestrowe KRS

Krajowy Rejestr Sądowy zgodnie z przepisami jest rejestrem jawnym. Każdy ma prawo dostępu do danych, które są w nim zawarte. Wszyscy zarejestrowani w KRS, którzy dokonują odpisów, wyciągów, składają zaświadczenia mają prawo otrzymać droga elektroniczną informacje na ten temat z rejestru. Jeśli chodzi o akta rejestrowe podmiotów wpisanych Rejestru, to również każdy ma prawo do […]

Czytaj więcej...

Wpis spółdzielni do KRS

Osoby chcące założyć własną spółdzielnie muszą liczyć się z tym, że musi ona zostać wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. Można tego dokonać listownie, elektronicznie oraz osobiście w sądzie. Spółdzielnia – dobrowolne zrzeszenie nieograniczonej ilości osób ze zmiennym składem osobowym oraz zmiennym funduszem udziałowym, które w interesie swoich członków prowadzi wspólną działalność. Spółdzielnia […]

Czytaj więcej...

Kogo wpisuje się do rejestru przedsiębiorców w KRS?

Rejestr Przedsiębiorców stanowi jedną z trzech części Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zajmuje się on w głównej mierze funkcją legalizacyjną oraz informacyjną, aczkolwiek wszelkie informacje w nim zawarte są co do zasady obejmowane domniemaniem prawdziwości. Ważną informacją jest również to, iż nie każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do dokonania wpisu w KRS. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, […]

Czytaj więcej...