Wniosek do KRS o wykreślenie spółki

Ostatnim dokumentem jaki właściciele spółek składają do KRS jest wniosek o wykreślenie podmiotu z rejestru. Czynność ta stanowi zazwyczaj ostatni etap przeprowadzanej wcześniej, złożonej procedury likwidacji spółki. Nim spółka zostanie jednak wykreślona konieczne jest podjęciem pewnych kroków. Pierwszym z nich jest podjęcie uchwały o wszczęciu likwidacji oraz powołanie likwidatorów. W dalszej kolejności o poczynionych działaniach […]

Czytaj więcej...