KRS – inaczej jako Krajowa Rada Sądownictwa

Ustrój oraz funkcjonowanie Krajowej Rady Sądownictwa określają przepisy zawarte w: – Konstytucji, – ustawie o Krajowej Radzie Sądownictwa, – uchwale Krajowej Rady Sądownictwa. Jej pozycja jest również określona przez jedno z powierzonych jej zadań, a mianowicie stania na straży niezawisłości sędziów oraz niezależności sądów. Dało jej to możliwość uzyskania rangi zasady konstytucyjnej. Spośród najważniejszych zadań […]

Czytaj więcej...