Jakie informacje muszą znaleźć się w fakturze?

Aby faktura została uznana za prawidłowo wystawioną i stanowiła dowód księgowy musi oprócz nazwy zawierać określone przepisami dane: numer faktury i tutaj trzeba dbać o prawidłową ich kontynuację, nazwa prowadzonej firmy wraz z dokładnym jej adresem, NIP prowadzonej firmy, nazwa oraz adres kupującego, NIP kupującego, data wystawienia faktury, data sprzedaży, jeśli jest inna niż sporządzenia […]

Czytaj więcej...