Kogo wpisuje się do rejestru przedsiębiorców w KRS?

Rejestr Przedsiębiorców stanowi jedną z trzech części Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Zajmuje się on w głównej mierze funkcją legalizacyjną oraz informacyjną, aczkolwiek wszelkie informacje w nim zawarte są co do zasady obejmowane domniemaniem prawdziwości. Ważną informacją jest również to, iż nie każdy przedsiębiorca jest zobowiązany do dokonania wpisu w KRS. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, […]

Czytaj więcej...