Zmiana danych KRS czas oczekiwania

  Każdy właściciel podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS powinien pamiętać o obowiązku aktualizacji danych w KRS. Niestety często zdarza się, że w nadmiarze obowiązków konieczność aktualizacji danych jest ignorowana i niedopełniana w odpowiednim czasie. Warto zaznaczyć, że niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z ryzykiem nałożenia kary na właściciela podmiotu, a w niektórych przypadkach nawet […]

Czytaj więcej...

Aktualizacja adresów do doręczeń wspólników i członków zarządu spółki

Aktualizacja adresów do doręczeń wspólników i członków zarządu to jeden z podstawowych zadań, które powinnyć zostać wypełnione we właściwym terminie. Przedsiębiorcy prowadzący firmę w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinni pamiętać, że za nieprawidłowe dane widniejące w KRS sąd stosuje kary w postaci grzywny lub – w wyjątkowych sytuacjach – karę pozbawienia wolności.     […]

Czytaj więcej...

Aktualizacja listy wspólników KRS

Aktualizacja listy wspólników KRS to jeden z ważniejszych obowiązków osób prowadzących firmy wpisane do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego. Istotnie należy zaznaczyć, że niedopełnienie tego obowiązku może przyczynić się do wielu problemów i narazić spółkę na kary finansowe. Aktualizacja listy wspólników KRS jest niezbędna po każdej zmianie w składzie wspólników oraz zmianie dotyczącej poszczególnych […]

Czytaj więcej...

Aktualizacja PKD w KRS

Aktualizacja PKD w KRS – jakie grożą konsekwencje za niedopełnienie formalności aktualizacyjnych? Kogo dotyczy obowiązek aktualizacji PKD w KRS? Z tego artykułu dowiesz się: 1. Kogo dotyczy obowiązek aktualizacji PKD w KRS 2. Jak dokonać zgłoszenia aktualizacji PKD w KRS 3. Jakie są konsekwencje niezgłoszenia zmiany PKD w KRS   Obowiązek aktualizacji PKD dotyczy podmiotów, […]

Czytaj więcej...

Istota prostej spółki akcyjnej

Od 1 lipca 2021 roku istnieje możliwość rejestracji prostej spółki akcyjnej – czy warto zdecydować się na założenie PSA (prostej spółki akcyjnej)? Na co zwrócić uwagę przed wyborem PSA jako podstawy działalności? Najważniejsze założenia – prosta spółka akcyjna: Minimalny kapitał akcyjny na poziomie 1 zł – ograniczenie barier wejścia do minimum. Brak wartości nominalnej akcji […]

Czytaj więcej...

Upadłość konsumencka członka zarządu spółki

Upadłość konsumencka z definicji oznacza postępowanie celem którego jest całkowite oddłużenie osoby fizycznej (nieprowadzącej działalności), która na skutek działań lub niedbalstwa stała się niewypłacalna. Takie działanie pozwala osobie wrócić do obrotu gospodarczego bez problemów finansowych. Z czym wiąże się upadłość konsumencka członka zarządu spółki? Podczas postępowania upadłościowego dochodzi do umorzenia wszystkich zobowiązań finansowych osób fizycznych, […]

Czytaj więcej...

Złożenie wniosku do KRS za pośrednictwem PRS

Od lipca 2021 roku nie można już złożyć wniosków do KRS w formie papierowej. Obowiązkowo należy wnioski wysyłać drogą elektroniczną za pomocą systemów S24 lub PRS. Dzisiaj uwagę skoncentrujemy na PRS (Portal Rejestrów Sądowych), gdyż jest to nowy system. Warto zwrócić uwagę, że osoby chcące składać wnioski za pośrednictwwem PRS zobowiązane są do posiadania jednego […]

Czytaj więcej...

E-podpis w KRS

Od 1 lipca 2021 roku Krajowy Rejestr Sądowy ukazał nam się w zupełnie nowej, elektronicznej wersji. Rozwiązanie to miało sprawić, że załatwianie wszelkich spraw w KRS będzie znacznie szybsze i prostsze. Natomiast zmiana nie tylko dała możliwość przedsiębiorcom na przeniesienie dokumentacji do Internetu, ale także zapewniła im podwójne bezpieczeństwo dzięki wymaganemu elektronicznemu podpisowi. E-podpis w […]

Czytaj więcej...

Jakie informacje zdobędziemy w KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy jest to rejestr publiczny, w którym znajdują się różne informacje dotyczące zarejestrowanych firm, organizacji, przedsiębiorstw i zakładów w Polsce. Prowadzony jest przez sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Jest on swoistą bazą informacji, do której każdy może uzyskać dostęp.  Natomiast jakie informacje zdobędziemy w KRS?  nazwa firmy, rodzaj prowadzonej działalności, adres danego podmiotu, […]

Czytaj więcej...

Umowa spółki z o.o.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona spółek kapitałowych. Jak powinna wyglądać jej umowa? Jakie kwestie należy omówić przed podjęciem procedury rejestracji spółki? Umowa spółki z o.o. sporządzana jest w formie aktu notarialnego. W momencie wyboru rejestracji spółki w S24 mamy możliwość skorzystania z gotowego wzorca umowy spółki udostępnionego w systemie teleinformatycznym za pośrednictwem strony […]

Czytaj więcej...