Wezwanie do usunięcia braków we wniosku KRS

Aby sąd dokonał zmiany danych spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym lub aby dokonał wpisu nowego podmiotu, konieczne jest wypełnienie formularzy i dostarczenie wymaganych dokumentów. Jeśli jednak wniosek przedsiębiorcy ma zostać rozpatrzony pozytywnie musi on zostać przygotowany bezbłędnie i chociaż przedsiębiorcy o tym wiedzą, w praktyce jednak część wniosków zostaje odrzucone ze względu na pojawiające się […]

Czytaj więcej...