Elektronizacja postępowań przed KRS

Wstępnie od 1 lipca 2021 roku wejdzie przepis odnośnie tego, aby podmioty podlegające wpisowi do KRS, były składane wyłącznie poprzez system teleinformatyczny. Docelowo złożenie wniosków w tradycyjnej formie papierowej, będzie po tej dacie już nieskuteczne. Planuje się też, aby od tej daty, elektroniczny dostęp do akt rejestrowych, stał się powszechny. Tak więc postępowania wszczęte po […]

Czytaj więcej...

Wykreślenie danych członka zarządu z KRS po terminie

Po odwołaniu, bądź po rezygnacji, każdy członek zarządu spółki kapitałowej traci uprawnienia do reprezentowania jej. Wiążę się to z tym, iż nie ma możliwości uczestniczenia w złożeniu wniosku o ujawnienie w KRS informacji o wygaśnięciu jego mandatu w zarządzie. To z kolei stanowi nie lada ryzyko zarówno dla odwołanego wspólnika, jak i całej spółki. Jednak […]

Czytaj więcej...

Prosta spółka akcyjna a zmiany w KRS

Krajowy Rejestr Sądowy już od kilku lat przygotowuje się na wejście w życie nowego rodzaju spółki. Prosta spółka akcyjna ma się pojawić już 1 marca 2021 roku i według założeń być niemalże w pełni zelektronizowanym podmiotem. W związku z nadejściem innowacyjnej spółki, postępowania w KRS od jej pojawienia mają stać się w pełni zinformatyzowane. Dotyczy […]

Czytaj więcej...

Sposób aktualizacji danych

System, który pozwala na założenie spółek przez internet bardzo przyspieszył proces zakładania firmy i usprawnił pracę urzędów. Po kilku zmianach wprowadzono także możliwość aktualizacji danych spółki poprzez właśnie złożenie odpowiednich dokumentów za pomogą tego systemu. Obecnie zmian można dokonać składając wniosek w wybrany sposób: – listownie, – elektronicznie (portal s24 lub portalu PDI), – w […]

Czytaj więcej...

Kiedy należy dokonać aktualizacji danych KRS?

Zgłaszanie zmian dotyczących spółki jest obowiązkiem prowadzących działalność przedsiębiorców. Dokonywanie aktualizacji danych w KRS dla każdej spółki konieczne jest przy: zmianie nazwy lub firmy pod którą działa zmianie formy prawnej zmianie siedziby i adresu spółki zmianie NIP zmianie oznaczenia wspólników Dodatkowo do KRS zgłosić należy zmiany dotyczące strony internetowej, jeżeli spółka ją posiada: adres strony […]

Czytaj więcej...

Niezgłoszenie zmian do KRS w terminie

Według ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym obowiązuje zasada, zgodnie z którą podmioty zobowiązane są do zgłaszania wszelkich istotnych zmian, w terminie do 7 dni od ich zaistnienia. Zgłaszanie zmian do KRS leży w obowiązkach zarządu spółki, a w przypadku zaniechania tego obowiązku ponoszą oni odpowiednie konsekwencje. Przedsiębiorcy, którzy nie aktualizują danych narażają się na przykre […]

Czytaj więcej...