S24 odwołanie członka zarządu

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pełni najważniejszą funkcję – prowadzi on wszystkie sprawy spółki oraz reprezentuje spółkę na zewnątrz. Odwołanie członka zarządu w spółce może mieć wiele przyczyn, jednak najczęściej jest to utrata zaufania. O składzie zarządu w spółce z o.o. decyduje zgromadzenie wspólników. Odwołanie członka zarządu s24 po spełnieniu warunków może zostać przeprowadzone […]

Czytaj więcej...

Zmiana zarządu

Z różnych przyczyn mogą nastąpić zmiany w Zarządzie Spółki np. z powodu rezygnacji Prezesa czy jego odwołania z tej funkcji. Takie zmiany wymagają zgłoszenia ich w Krajowym Rejestrze Sądowym. Zmiany członków zarządu najczęściej dokonuje się na Zgromadzeniu Wspólników i wówczas powstaje Protokół Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, który zawiera uchwały o odwołaniu i powołaniu członków zarządu. Od […]

Czytaj więcej...