Czy wspólnik może świadczyć usługi na rzecz spółki z o.o.?

Jak się okazuje, wspólnik danej spółki nie ma obowiązku, aby być w niej zatrudnionym. Jednak w Kodeksie Spółek Handlowych została zawarta możliwość zobowiązania danego wspólnika do spełnienia określonych czynności względem spółki, bądź regularnego spełniania świadczeń niepieniężnych, które muszą zostać zapisane w umowie spółki. Masz pytania? Skontaktuj się z nami Ważną informacją jest to, że w […]

Czytaj więcej...

KRS, a rejestry zagraniczne

  Na obecną chwilę już znaczna większość dziedzin naszego życia została zinformatyzowana. Już od ponad roku wszystkie wnioski kierowane do Krajowego Rejestru Sądowego muszą być składane drogą elektroniczną. Następnie uruchomiono newsletter KRS, a w kolejce są już kolejne zmiany, które planowo mają wejść w życie początkiem grudnia 2022 r.       Zmiany w KRS […]

Czytaj więcej...

Zmiany w zarządzie organizacji pozarządowych

Obowiązkiem organizacji pozarządowych jest dbanie o rzetelność i prawdziwość informacji przedstawionych w Krajowym Rejestrze KRS. Co zrobić w przypadku dokonania zmian w zarządzie organizacji? Jakich formalności warto dopełnić? W jakim terminie należy dokonać aktualizacji danych członków zarządu organizacji pozarządowej?     Masz pytania? Skontaktuj się z nami Termin dokonania zmian w KRS Zgodnie z art. […]

Czytaj więcej...

Zmiana danych KRS czas oczekiwania

  Każdy właściciel podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców KRS powinien pamiętać o obowiązku aktualizacji danych w KRS. Niestety często zdarza się, że w nadmiarze obowiązków konieczność aktualizacji danych jest ignorowana i niedopełniana w odpowiednim czasie. Warto zaznaczyć, że niedopełnienie tego obowiązku wiąże się z ryzykiem nałożenia kary na właściciela podmiotu, a w niektórych przypadkach nawet […]

Czytaj więcej...

Aktualizacja adresów do doręczeń wspólników i członków zarządu spółki

Aktualizacja adresów do doręczeń wspólników i członków zarządu to jeden z podstawowych zadań, które powinnyć zostać wypełnione we właściwym terminie. Przedsiębiorcy prowadzący firmę w postaci spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powinni pamiętać, że za nieprawidłowe dane widniejące w KRS sąd stosuje kary w postaci grzywny lub – w wyjątkowych sytuacjach – karę pozbawienia wolności.     […]

Czytaj więcej...

S24 odwołanie członka zarządu

Zarząd w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością pełni najważniejszą funkcję – prowadzi on wszystkie sprawy spółki oraz reprezentuje spółkę na zewnątrz. Odwołanie członka zarządu w spółce może mieć wiele przyczyn, jednak najczęściej jest to utrata zaufania. O składzie zarządu w spółce z o.o. decyduje zgromadzenie wspólników. Odwołanie członka zarządu s24 po spełnieniu warunków może zostać przeprowadzone […]

Czytaj więcej...

Odwołanie członka zarządu a wpis w KRS

Odwołanie członka zarządu to jeden ze sposobów wygaśnięcia jego mandatu. Innymi przyczynami może być upływ kadencji, osobista rezygnacja lub jego śmierć. Odwołanie może nastąpić w dowolnym momencie i może posiadać skutek natychmiastowy. Odwołanie członka zarządu KRS – jak powinna odbyć się procedura? Odwołanie członka zarządu dokonywane jest zazwyczaj uchwałą wspólników. Konieczne jest złożenie w terminie […]

Czytaj więcej...

Wykreślenie jedynego członka zarządu spółki z KRS

Członkowie zarządu wybierani są na kilkuletnie kadencje i otrzymują mandat członkowski. Zdarzają się jednak sytuacje, że konieczne jest odwołanie członka zarządu lub wykreślenie go, gdyż sam złożył rezygnację z pełnionej funkcji. Jak powinno odbyć się wykreślenie członka zarządu KRS? Spółka posiada obowiązek złożenia do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wniosku o wykreślenie członka zarządu w […]

Czytaj więcej...

Aktualizacja listy wspólników KRS

Aktualizacja listy wspólników KRS to jeden z ważniejszych obowiązków osób prowadzących firmy wpisane do rejestru przedsiębiorców – Krajowego Rejestru Sądowego. Istotnie należy zaznaczyć, że niedopełnienie tego obowiązku może przyczynić się do wielu problemów i narazić spółkę na kary finansowe. Aktualizacja listy wspólników KRS jest niezbędna po każdej zmianie w składzie wspólników oraz zmianie dotyczącej poszczególnych […]

Czytaj więcej...

Jak dokonać aktualizacji danych stowarzyszenia w KRS?

Wszystkie jednostki wpisane do Krajowego rejestru Sadowego be z względu na rejestr zobowiązane są do aktualizowania swoich danych, jeśli następuje ich zmiana. Dane Informacje zawarte w KRS muszą być zawsze aktualne. Za niedopełnienie tego obowiązku Sąd może nałożyć karę finansową na firmę/organizację. Aktualizacja KRS stowarzyszenia jak dokonać zmian? Zmiany aktualizacyjne w stowarzyszeniach składane są do […]

Czytaj więcej...