Zmiana danych spółki w KRS 2023

Zmiana danych spółki w KRS 2023 to jeden z najważniejszych obowiązków właścicieli podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Istotnie należy zaznaczyć, że za niedopełnienie tego obowiązku grożą wysokie kary finansowe oraz prawne. Wielu przedsiębiorców zapomina lub bagatelizuje obowiązek dokonania aktualizacji danych w rejestrze. Często decydują się na przeprowadzenie procedury, gdy otrzymają wezwanie z sądu. Jak […]

Czytaj więcej...

KRS, a rejestry zagraniczne

  Na obecną chwilę już znaczna większość dziedzin naszego życia została zinformatyzowana. Już od ponad roku wszystkie wnioski kierowane do Krajowego Rejestru Sądowego muszą być składane drogą elektroniczną. Następnie uruchomiono newsletter KRS, a w kolejce są już kolejne zmiany, które planowo mają wejść w życie początkiem grudnia 2022 r.       Zmiany w KRS […]

Czytaj więcej...

Czym jest rejestr przedsiębiorców?

Za informacje zawarte w KRS odpowiadają wybrane sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Z racji tego, że informacje zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym są publiczne istotne jest, aby były zgodne z prawdą oraz przygotowane w sposób rzetelny. Jednym z rejestrów KRS jest rejestr przedsiębiorców. Rejestr przedsiębiorców zawiera informacje na temat: 1) SPÓŁEK – jawne, – europejskie […]

Czytaj więcej...

Zmiany w KRS online od marca 2021

Początkowo składanie wniosków aktualizacyjnych do KRS wyłącznie w formie elektronicznej miało obowiązywać od 2020 roku. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw przesunęła termin wejścia w życie tych przepisów. Elektroniczna zmiana danych w KRS ma zacząć obowiązywać od 1 marca 2021 roku. Celem wprowadzenia […]

Czytaj więcej...