Czym jest rejestr przedsiębiorców?

Za informacje zawarte w KRS odpowiadają wybrane sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Z racji tego, że informacje zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym są publiczne istotne jest, aby były zgodne z prawdą oraz przygotowane w sposób rzetelny. Jednym z rejestrów KRS jest rejestr przedsiębiorców. Rejestr przedsiębiorców zawiera informacje na temat: 1) SPÓŁEK – jawne, – europejskie […]

Czytaj więcej...

Zmiany w KRS online od marca 2021

Początkowo składanie wniosków aktualizacyjnych do KRS wyłącznie w formie elektronicznej miało obowiązywać od 2020 roku. Ustawa z dnia 13 lutego 2020 roku o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw przesunęła termin wejścia w życie tych przepisów. Elektroniczna zmiana danych w KRS ma zacząć obowiązywać od 1 marca 2021 roku. Celem wprowadzenia […]

Czytaj więcej...