Zmiana danych spółki w KRS 2023

Zmiana danych spółki w KRS 2023 to jeden z najważniejszych obowiązków właścicieli podmiotów wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego. Istotnie należy zaznaczyć, że za niedopełnienie tego obowiązku grożą wysokie kary finansowe oraz prawne. Wielu przedsiębiorców zapomina lub bagatelizuje obowiązek dokonania aktualizacji danych w rejestrze. Często decydują się na przeprowadzenie procedury, gdy otrzymają wezwanie z sądu. Jak […]

Czytaj więcej...

Czym jest rejestr przedsiębiorców?

Za informacje zawarte w KRS odpowiadają wybrane sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Z racji tego, że informacje zawarte w Krajowym Rejestrze Sądowym są publiczne istotne jest, aby były zgodne z prawdą oraz przygotowane w sposób rzetelny. Jednym z rejestrów KRS jest rejestr przedsiębiorców. Rejestr przedsiębiorców zawiera informacje na temat: 1) SPÓŁEK – jawne, – europejskie […]

Czytaj więcej...