Sposoby reprezentacji spółek kapitałowych (umowne)

Czym są umowne sposoby reprezentacji w spółkach kapitałowych? W jakich sytuacjach są stosowane?

Umowne sposoby reprezentacji w spółkach kapitałowych opierają się na odpowiednich zapisach w umowie spółki (statucie). Istotnie należy zaznaczyć że decydując się na to rozwiązanie nie mamy możliwości pozbawienia członka zarządu prawa do reprezentowania spółki ze skutkiem wobec osób trzecich (art. 204 § 2 k.s.h. i art. 372 § 2 k.s.h). Zgodnie z przepisami członek zarządu wobec osób trzecich zawsze może skutecznie reprezentować spółkę we wszelkich czynnościach sądowych i pozasądowych przestrzegając określonego sposobu reprezentacji.

Ograniczenie prawa reprezentacji danego członka zarządu może być regulowane wewnętrznymi zasadami jednostki.

Warto zaznaczyć, że odpowiednimi zapisami umowy spółki można określonym wspólnikom nadać funkcje np. prezesa lub wiceprezesa oraz przypisać odpowiednie kompetencje.

W spółkach kapitałowych istnieje możliwość ograniczenia uprawnień do reprezentacji poprzez zastosowanie limitu kwotowego.

 

WYKREŚLENIE DANYCH CZŁONKA ZARZĄDU Z KRS PO TERMINIE