Sposoby reprezentacji spółek kapitałowych (kodeksowe)

Kodeks spółek handlowych 9art. 205 § 1 k.s.h. oraz z art. 373 § 1 k.s.h.) jasno określa, że jeżeli umowa nie zawiera żadnych zapisów w zakresie reprezentacji to do składania oświadczeń w imieniu spółki zobowiązanych jest dwóch członków zarządu. W takiej sytuacji mówimy o reprezentacji łącznej. Istnieje jeszcze możliwość reprezentacji jednego członka zarządu wraz z pełnomocnikiem – w tym przypadku mówimy o reprezentacji mieszanej.

Postanowienia wynikające z przepisów KSH stosujemy, gdy umowa spółki nie określa konkretnych zasad reprezentacji podmiotu oraz gdy mamy do czynienia z zarządem wieloosobowym (w przypadku jednoosobowych spółek podmiot reprezentowany jest przez jednego członka zarządu działającego samodzielnie – reprezentacja samoistna).

W przypadku łącznej reprezentacji istotne jest współdziałanie członków zarządu.