Spółka z o.o. – dlaczego warto ją założyć?

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością należy do grona kapitałowych spółek handlowych. Istotnie należy zaznaczyć, że podmiot w tej formie prawnej może zostać utworzony przez jedną lub więcej osób w każdym dopuszczalnym prawnie celu.

Uwaga!
Spółka z o.o. nie może zostać utworzona przez inną jednoosobową spółkę z o.o.

Założycielem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością może być osoba fizyczna lub prawna (nie ma znaczenia obywatelstwo oraz miejsce siedziby).

Minimalny kapitał potrzebny do założenia wynosi 5000 zł.

Do założenia spółki z o.o. wymagane jest:
▪️zawarcie umowy spółki
▪️wniesienie przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego
▪️powołanie zarządu oraz ustanowienie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeśli wymaga tego ustawa lub umowa spółki
▪️uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców KRS.

Spółka z o.o. może zostać założona za pośrednictwem poniższych systemów:
▪️ S24 (odpowiednie rozwiązanie w przypadku osób, które chcą skorzystać z gotowego wzorca umowy)
▪️ PRS (odpowiednie rozwiązanie dla osób, które chcą z pomocą notariusza opracować zapisy umowy spółki)

Spółka z o.o. – dlaczego warto ją założyć?
▪️ szybka procedura rejestracji spółki
▪️ możliwość rejestracji online
▪️ niski kapitał zakładowy potrzebny na start
▪️ wspólnicy nie odpowiadają prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki
▪️ możliwość rejestracji jednoosobowej spółki z o.o.